សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ស្ដីពី​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា​ ត្រូវ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ធម្មនុញ្ញ​ អនុម័ត​ទាំង​ស្រុង

611

ភ្នំពេញ​៖នៅ​ថ្ងៃទី​២៦​ ខែ​មិថុនា​ នេះ​ ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ អនុម័តទាំងស្រុងទៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គ ក្រោមអធិបតីភាពលោក អ៉ឹម ឈុនលឹម ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ។

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ បង្ហាញ​ថា បន្ទាប់ពីប្រជុំពិនិត្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ មើលឃើញថា ច្បាប់ស្តីពីប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា ត្រឹមត្រូវស្របនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ ៕